Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.

Goldore har bedrivit prospektering inom flera av bolagets olika undersökningstillstånd där särskilt projektområdet Grundfors tilldragit sig intresse. Grundfors är beläget 14 km från den gamla Bolidengruvan som enligt bergverkstatistik från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) producerade ca 4 miljoner oz guld ( 8 miljoner ton med snitthalt 15 gram guld per ton).

Analyser från fältarbeten i Grundfors redovisar enligt Goldore i enskilda prover från utgåendet av mineraliserade kvartsgångar halter upp till kring 100 gram guld per ton. Kanalprover över en mineraliserad kvartsgång med mäktighet av ca 0,7 meter höll som mest en halt på drygt 60 gram guld per ton. En begränsad mängd prover från massiva sulfider i kvartsgångarna, uppvisar halter från 6 till 7 gram guld per ton. Enligt Goldore är informationen ännu mycket knapphändig och visar enbart att vidare arbeten är motiverade.

Småskalig gruvbrytning under namnet Krångfors pågick i Grundfors i början av förra seklet. Enligt data hämtade ur tillgänglig litteratur uppgick uttaget år 1934 till bara 60 ton med en genomsnittlig halt på 30 gram guld per ton.

”De arbete vi fram till idag utfört i projektområdet Grundfors motiverar mer än väl fortsatta undersökningar med mål att definiera en kommersiellt brytvärd förekomst och vi ser med tillförsikt fram emot vidare resultat från Grundfors och våra andra projektområden”, säger Goldores Vd Anders West. För mer information om Goldore hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se

Archelon deltog som pådrivande part i bolagets bildande. Under 2018 delade Archelon ut ca 25 procent av sitt ursprungliga innehav till Archelons aktieägare. Archelons ägarandel i Goldore uppgår till 27,2 procent efter utdelningen.

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se