Archelon offentliggör memorandum

Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”)
beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs
Archelon cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till
cirka 71,7 procent, motsvarande cirka 3 MSEK, genom garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum
Styrelsen i Archelon har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum
som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.archelon.se från och med idag 22 juni 2020.
Memorandum, anmälningssedel och teaser kommer finnas tillgängliga från den 23 juni 2020 på
Bolagets webbplats www.archelon.se och på Mangold Fondkommission ABs (”Mangold”)
webbplats www.mangold.se.

Tidplan för Företrädesemissionen
• Teckningsperiod: 23 juni – 14 juli 2020
• Handel i uniträtter av serie B: 23 juni – 10 juli 2020
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 16 juli 2020

Anmälan
Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:
• Elektronisk teckning av units av serie B med bank-ID på Mangolds hemsida
www.mangold.se
• Anmälningssedel för teckning av units av serie B som finns tillgänglig på Archelons hemsida,
www.archelon.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar projektledare till Archelon i samband med den planerade
företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.