Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext
NOTC

Akobo Minerals AB (publ), Akobo, listas på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen,
torsdag den 28 januari 2021 med ticker kod ”Akobo”.

Antalet aktier i Akobo är ca 34,4 miljoner st och baserat på senaste emissionskurs 2,50
kr uppskattas bolagets marknadsvärde till ca 90 miljoner kr. Archelon äger ca 1,7
procent av aktierna i Akobo.
Archelon AB (publ) (Archelon) har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons
aktieägare.

Handel i aktien sker genom respektive aktieägares mäklarsystem.
Akobo bedriver guldprospektering i sydvästra Etiopien och har under 2020 genom ett
omfattande kärnborrningsprogram påvisat häpnadsväckande höga guldhalter.
Borrprogrammet fortgår med ökad aktivitet med avsikt att bekräfta utvinnbara
tillgångar. Se även akobominerals.com

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se