Archelon AB (publ) senarelägger årsstämma

Archelon AB (publ) (”Archelon”) planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021.
Archelon har, som informerats i separat pressmeddelande, idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK (”Transaktionen”). Avtalet förutsätter bl.a. godkännande på Archelons årsstämma. Innan förvärvet av Qlosr genomförs skall samtliga tillgångar och nuvarande verksamhet i Archelon överföras till Archelons nybildade, helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 168251 unät Archelon Natural Resources AB (publ) att därefter delas ut till aktieägarna i Archelon.

Att införskaffa nödvändiga dokument och underlag för Transaktionens genomförande kräver tid vilket föranleder styrelsen att ändra datum för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se