Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 (”Bolaget” eller
”Archelon”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 10.00 i bolagets
lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

PM Archelon 2021 04 22 Kallelse till Årsstämma 2021 klar

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut