Qlosr har tecknat ett fyraårigt avtal med Doktor 24

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt
förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons
årsstämmas godkännande den 25 maj 2021.
Qlosr meddelar idag att bolaget ingått nytt prenumerationsbaserat avtal med Doktor 24
för IT och infrastruktur.

”Vi har tecknat ett långt prenumerationsbaserat avtal på 48 månader med Doktor 24.
Avtalsvärdet ökar kraftfullt och kan snart uppgå till 4-6 % av vår omsättning per år”

säger
Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om Avtalet finns på Qlosr´s hemsida www.qlosr.se

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 09.40.