Qlosr AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Vibration IT

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om
omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat
av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021.
Qlosr meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Vibration IT
Holding AB om ett förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT-bolaget
Vibration IT AB (”Vibration IT”).

”Förutsatt att förvärvet av samtliga aktier i Vibration IT genomförs stärker Qlosr AB sin
verksamhet i Skåne för att komma närmare befintliga kunder och skapa möjlighet för Vibration
ITs kunder att ta del av Qlosr ABs paketerade tjänster. Lokala ledningen kommer fortsatt att
vara kvar i verksamheten och nya rekryteringar kommer att göras för att möjliggöra tillväxten”

säger Qlosr’s vd Jonas Norberg. Mer information om avsiktsförklaringen finns på Qlosr´s
hemsida www.qlosr.se

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post
tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 08.30.