Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till blivande styrelseledamot

Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om
omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat
av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har
erbjudit Bengt Engström att förvärva en köpoption i Archelon AB (publ) (u.n.ä.
till Qlosr Group AB (publ)) (”Bolaget”). Optionsavtalet gäller förutsatt att det
omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Bengt Engström
väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.

“Bengt Engström sitter för närvarande i styrelsen för bland annat Bure, men har också
gedigen erfarenhet av att leda och utveckla IT-bolag, framförallt som Nordenchef för
Fujitsu, men också som styrelseledamot i Advania, Prevas och Partnertech.
Huvudägarna är mycket glada att Bengt har åtagit sig att sitta i styrelsen för Qlosr och
vill med köpoptionsprogrammet skapa en struktur som tydligt bidrar till att Bengt har
samma målsättning som aktieägarna”, säger Jonas Norberg, representant för Qlosr
Holding AB.

Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till Bengt Engström med rätt att förvärva
10 000 000 B-aktier i Bolaget. Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med den 3
januari 2022 till och med den 25 maj 2024. Lösenpriset per aktie i Bolaget är 10 öre.

 

För ytterligare information, kontakta: Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se