Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och
notering i nytt bolag – Archelon Natural Resources AB

Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ) (“Archelon”) ingick 2021-04-13 ett avtal (”Avtal”) med aktieägarna i Qlosr AB (”Säljarna”) om att förvärva samtliga aktier (”Aktierna”) i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK (”Transaktionen”). Archelons nuvarande verksamhet har innan Transaktionen genomfördes överförts till ett helägt dotterbolag till Archelon, Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (”ANR”). Samtliga aktier i ANR har därefter delats ut till Archelons aktieägare. ANR har ansökt om notering på NGM Nordic SME och erhållit godkännande för sådan notering. Första handelsdag är den 18 juni 2021.

Läs hela pressmeddelandet:

PM ANR Förtydligande information slutlig 2021-06-17