Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna hela sin pro rata i samband med Bolagets företrädesemission.

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser teckna hela sin pro rata i samband med ANR:s företrädesemission.

Styrelseordförande Patrik Perenius och VD Tore Hallberg meddelar att de utöver sina teckningsförbindelser i A-aktier som tidigare kommunicerades, avser teckna hela sin pro rata av B-aktier i samband med den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 28 september 2021.

Sista dag för handel med uniträtter är måndag den 18 oktober 2021 och sista dag för teckning i företrädesemissionen är den 21 oktober 2021.

För mer information, kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Natural Resources AB (publ), telefon 031-131190

Om Archelon Natural Resources Archelon Natural Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller och mineraler. Råvarorna och prospektering inriktas huvudsakligen mot bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med huvudkontor i Stockholm.