Archelon Natural Resources AB (publ) inleder beräkningsperiod för
teckningsoptioners utnyttjandekurs.

Idag den 19 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för
fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 A och för
teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Archelon
Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission under
sista kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp
motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie
under 10 handelsdagar närmast före den 3 maj 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå
till 0,001 SEK per aktie och högst 0,03 SEK per aktie. Teckningskursen får inte
fastställas till under akties kvotvärde.
Totalt emitterades det 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A samt 446 594 540
teckningsoptioner av serie TO 1 B. En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar
innehavaren att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget under perioden 4 maj till och med 18
maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar innehavaren att teckna en
(1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022.
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer ANR
gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ),

tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se