Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning
och revisionsberättelse för 2021.

Ladda ner här:

Archelon Natural Resources - Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se