Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att
insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att
insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning
av aktier i samband med det andra steget i ANR’s företrädesemission.

”Archelon Natural Resources har ett antal bolag i sin investeringsportfölj som
representerar goda värden. Detta i kombination med det pågående
prospekteringsprojektet avseende sällsynta jordartsmetaller (REE) som bedöms vara
mycket lovande innebär att jag ser ljust på Bolagets framtida utveckling” säger Tore
Hallberg

Styrelseordförande Patric Perenius och VD Tore Hallberg meddelar att de avser utnyttja
sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i ANR.
Tillsammans äger Patric Perenius och Tore Hallberg 11 896 312 teckningsoptioner av
serie TO 1 A. Tore Hallberg äger 11 020 055 teckningsoptioner av serie TO 1 B.
Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,012 SEK per aktie (oavsett
aktieslag), vilket kommunicerades av ANR den 2 maj 2022. En (1) teckningsoption av
serie TO 1 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie A, en (1)
teckningsoption av serie TO 1 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie
B i ANR under perioden 4 maj till och med den 18 maj 2022.
För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-
237390, e-post tore.hallberg@archelon.se