Archelon Natural Resources tillförs ägarandel i bolag med guldlicenser i Etiopien.

Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR” eller ”Bolaget”) har idag träffat avtal
med Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS (”Nomex”) innebärande att Bolaget
förbinder sig att senast 2023-02-03 teckna nyemitterade aktier i Nomex varefter
Bolagets ägarandel i Nomex uppgår till ca 17 procent (”Nyemissionen”).

Nomex har sedan tidigare ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som innehar två
prospekteringslicenser i SIDAMA-regionen i Etiopien (”Licenserna”). Nomex har under
en längre tid bedrivit prospektering efter guld i Etiopien och har i områden tillhörande
de två Licenserna omfattande totalt ca 373 kvadratkilometer påträffat höga halter av
ytnära guld. Geokemiska och geofysiska data samt tolkningar indikerar närvaron av
flera guldmineraliseringar som tillsammans och var och en för sig kan antas
representera fyndigheter med stora värden.

Genom Nyemissionen tillförs Nomex 950 000 NOK för fortsatta prospekteringsinsatser
i Etiopien vilka återupptas inom några veckar då regnsäsongen upphört.

”Vi har goda erfarenheter från Etiopien genom delaktighet i ett annat framgångsrikt
guldprojekt. Vår erfarenhet är att Etiopien har en robust och effektiv lagstiftning inom
prospektering och gruvverksamhet och vi ser fram mot vårt deltagande i utvecklingen
av ytterligare guldgruvor med stor tillförsikt” säger ANR´s vd Tore Hallberg.
Göteborg den 1 februari 2023
Archelon Natural Resources AB (publ)
För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se