Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning
och revisionsberättelse för 2022.
Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se .

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se