Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural
Resources AB (publ)

Vid årsstämman i Archeon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget”), den 24 maj 2023,
beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 100 aktier
sammanläggs till 1 aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av
avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för
sammanläggningen ska vara den 7 juni 2023, vilket innebär att sista dag för handel i
aktien före sammanläggningen är 2 juni 2023. Första dag för handel med sammanlagda
aktier och ny ISIN-kod är 5 juni 2023. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear
Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har Bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:
ISIN-kod A-aktien: SE0020355170
ISIN-kod B-aktien: SE0020355188

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till
11 634 871, varav 356 895 A-aktier och 11 277 976 B-aktier.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se