Archelon Natural Resources AB (publ) ser positivt på möjligheten att åter tillåta
uranbrytning i Sverige

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) ser positivt på
regeringens och Tidöpartiernas beslut att tillsätta en snabbutredning för att undersöka möjligheten att åter göra uranbrytning tillåtet i Sverige.

ANR har i sitt dotterbolag Archelon REE AB (”AREE”) flera undersökningstillstånd försällsynta jordartsmetaller (”REE”). REE förekommer ofta tillsammans med uran i
fyndigheter, och många av de tillstånd AREE undersöker uppvisar även tydliga
radiometriska anomalier för uran. Vidare har en del av undersökningsområdena
dokumenterade förekomster av uran som historiskt har undersökts av andra aktörer.

Omregeringen godkänner prospektering och utvinning av uran skulle det vara positivt för Bolaget, som då skulle kunna undersöka områdena för uran utöver potentialen för sällsynta jordartsmetaller.
Sedan 2018 har det varit förbjudet att bryta uran i Sverige, men detta kan nu komma att ändras. Enligt Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är det “inte klokt att vi måste hantera uran som avfall. Det är kostsamt och en stoppkloss för den potential som svenska fyndigheter har”. Romina Pourmokhtari ser inte främst nya renodlade urangruvor framför sig, även om hon inte helt utesluter det. Främst menar hon att det skulle bli mer attraktivt att leta efter andra mineraler och metaller som behövs för den gröna omställningen där även uran kan tas tillvara som en restprodukt.

“Bolaget bevakar alltid rådande och eventuella ändringar i lagstiftningen. Skulle denna lagändring gå igenom finns det ytterligare potential för redan innehavda
undersökningstillstånd.”, säger ANRs vd Tore Hallberg .
Utredningen ska vara klar redan den 15 maj i år.

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se