Author Archives: admin2

Pressmeddelande 2024-02-23

Archelon Natural Resources AB (publ) ser positivt på möjligheten att åter tillåtauranbrytning i Sverige Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) ser positivt påregeringens och Tidöpartiernas beslut att tillsätta en snabbutredning för att undersöka möjligheten att åter göra uranbrytning tillåtet i Sverige. ANR har i sitt dotterbolag Archelon REE AB (”AREE”) flera undersökningstillstånd försällsynta […]

Pressmeddelande 2024 02 15

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Bokslutskommuniké 2023 Sammanfattning koncern rapportperioden 1 januari – 31 december 2023• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).• Rörelseresultatet uppgick till -4 156 Tkr (-3 894 Tkr).• Resultatet efter skatt uppgick till –6 913 Tkr (-3 501 Tkr).• Resultat per aktie uppgick till -0,012 kr (-0,003 kr).Sammanfattning koncern av rapportperioden […]

Pressmeddelande 2023-12-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”ANR”) har den 8 december 2023 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslut om godkännande av väsentlig närståendetransaktion Bolaget äger cirka 29 procent av samtliga aktier och röster i Arc Mining AB (publ) (”Arc […]

Pressmeddelande 2023 11 23

Delårsrapport januari till september 2023 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -3 078 Tkr (-2 806 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -3 056 Tkr (-2 497 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,002 kr). Sammanfattning […]

Pressmeddelande 2023 11 20

Archelon Natural Resources AB (publ) Extra Bolagsstämma Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (”Bolaget” eller ”Archelon”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: – dels vara införd i den av […]

Pressmeddelande 2023-11-20

Archelon Natural Resources har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arc Gladhammar K Archelon Natural Resources AB (publ) (“ANR” eller Bolaget”) har idag ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB (”Arc Gladhammar”) mot en köpeskilling, förutsatt vissa villkors uppfyllande, motsvarande en Net Smelter Return Royalty om […]

Pressmeddelande 2023-09-06

Archelon REE AB har erhållit undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Archelon Natural Resources AB (publ)s (”ANR”) dotterbolag Archelon REE AB (publ) (”AREE”) ansökte under våren 2023 om undersökningstillståndet Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län vilket har beviljats av Bergsstaten. Undersökningstillståndet har en yta om 541 […]

Pressmeddelande 2023 08 24

Delårsrapport januari till juni 2023 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2 062 Tkr (-1 932 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -2 040 Tkr (-1 624 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,002 kr). Sammanfattning […]

Pressmeddelande 2023-05-30

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) Vid årsstämman i Archeon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget”), den 24 maj 2023, beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat […]

Pressmeddelande 2023-05-24

Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”ANR”) har den 24 maj 2023 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 280 […]