Author Archives: admin2

Pressmeddelande 2021-06-17

Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag – Archelon Natural Resources AB Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ) (“Archelon”) ingick 2021-04-13 ett avtal (”Avtal”) med aktieägarna i Qlosr AB (”Säljarna”) om att förvärva samtliga aktier (”Aktierna”) i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling […]

Pressmeddelande 2021-06-01

Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”Archelon Natural Resources”) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021. Archelon Natural Resources affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa […]

Pressmeddelande 2021-05-26

Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i […]

Pressmeddelande 2021-05-25

Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ) Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) (“ANR”) har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman […]

Pressmeddelande 2021-05-25

Kommuniké från årsstämma Aktieägarna i Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Archelon”) har den 25 maj 2021 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 1 758 000 kronor […]

Pressmeddelande 2021-05-23

Archelon AB (publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021 Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier […]

Pressmeddelande 2021-05-20

Delårsrapport januari – mars 2021 Sammanfattning koncern av perioden januari till mars 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -925 Tkr (-588 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -926 Tkr (-590 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,01 kr). Sammanfattning moderbolag av perioden januari till […]

Pressmeddelande 2021-05-12

Qlosr Holding AB ställer ut en köpoption till blivande styrelseledamot Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit Bengt Engström att förvärva en köpoption i […]

Pressmeddelande 2021-04-20

Qlosr har tecknat ett fyraårigt avtal med Doktor 24 Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget ingått nytt prenumerationsbaserat avtal med Doktor 24 för […]

Pressmeddelande 2021-04-28

Qlosr AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Vibration IT Archelon AB (publ) (”Archelon”) tecknade den 13 april 2021 avtal (”Avtal”) om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. Qlosr meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Vibration […]