Delårsrapport januari – september 2008

  • Lovande prospekteringsresultat i dotterbolaget Balkan Resources koncessioner i Serbien.
  •  Nya kärnborrhål samt häll- och moränprover visar på förlängning av guldmineraliseringen i Solvik. Ytterligare två nya fynd stärker områdets potential.
  • Koncernens resultat för perioden 497 Tkr (-3 437 Tkr).

pdf archelon_q3-2008 20/11/2008,12:53 158.52 Kb


Pressmeddelande 2008-11-20 Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

 
Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ) har beslutat att lista bolagets aktie på Aktietorget.

Sista handelsdag på Nordic MTF blir fredag 28 november 2008. Första handelsdag på AktieTorget blir måndagen den 1 december 2008. Bolagets aktie får kortnamnet ”ARCH B” på AktieTorget. En handelspost är 5 000 aktier.

I en kommentar säger VD Tore Hallberg: "byte av handelsplats till AktieTorget innebär att Archelon-aktien kommer att omfattas av regler för budplikt, informationskrav om närståendeaffärer och insynsregister. Det innebär ökad trygghet för våra aktieägare”. Vi ser fram emot att arbeta med AktieTorget och vill tacka NGM AB och Thenberg & Kinde Fondkommission AB för gott samarbete under den tid bolaget varit listat på Nordic MTF/Göteborgslistan."

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190

pdf 2008-11-20_pressmeddelande_listbyte_aktietorget 20/11/2008,16:59


Delårsrapport januari - juni 2008

Nordic Iron Ore AB bildat för samarbete om järnmalm.
Ökad aktivitet i intressebolaget Trollhättan Mineral AB.
Guldprospekteringen i Solvik utvidgas med nya undersökningstillstånd.
Nyemission i dotterbolaget Balkan Resources genomförd utan fullteckning.
Koncernens resultat för perioden -600 Tkr (-2 398 Tkr).

Archelon_Q2-2008.pdf [Adobe Acrobat PDF - 143.29 KB]