Category Archives: Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2022-07-07

Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade i maj 2022 ettdotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (”REE”). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE (”Undersökningstillstånden”) från Big Rock Exploration […]

Pressmeddelande 2022-05 12

Delårsrapport januari till mars 2022 Sammanfattning av perioden januari till mars 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -887 Tkr (-10 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (0 Tkr). Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021. […]

Pressmeddelande 2022-05-05

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i ANR’s företrädesemission. ”Archelon Natural Resources har ett antal bolag i sin […]

Pressmeddelande 2022-05-04

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 A och TO1 B inleds i dag den 4 maj 2022 I dag, den 4 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 A och teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units […]

Pressmeddelande 2022-05-04

Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna […]

Pressmeddelande 2022-05-02

Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1 A och TO 1 B Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) har den 2 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,012 SEK […]

Pressmeddelande 2022-04-19

Archelon Natural Resources AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs. Idag den 19 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 A och för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission under sista kvartalet 2021. […]

Pressmeddelande 2022-04-11

Kallelse till årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (”Bolaget” eller ”Archelon”) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: – dels vara införd i den […]

Pressmeddelande 2022 02 17

ARCHELON Natural Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 Sammanfattning av perioden oktober till december 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr. • Rörelseresultatet uppgick till -648 Tkr. • Resultatet efter skatt uppgick till -9 Tkr. • Resultat per aktie uppgick till 0 kr. Sammanfattning av rapportperioden mars till december 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr. […]