Category Archives: Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2022-11-28

Överlåtelse av undersökningstillstånd till Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB beviljad av Bergsstaten. Archelon Natural Resources AB (publ)s (”ANR” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Archelon REE AB (publ) (”AREE”) och Big Rock Exploration AB (”BRE”) tecknade i juli 2022 ett avtal (”Avtalet”) innebärande att AREE från BRE skulle förvärva de två undersökningstillstånden Östra Gyttorpsgruvan […]

Pressmeddelande 2022 11 24

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till september 2022 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2 806 Tkr (-3 201 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -2 497 Tkr (-2 734 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till […]

Pressmeddelande 2022 08 25

Delårsrapport januari till juni 2022 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1 932 Tkr (-2 312 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -1 624 Tkr (-2 286 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,007 kr). Sammanfattning […]

Pressmeddelande 2022-07-07

Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade i maj 2022 ettdotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (”REE”). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE (”Undersökningstillstånden”) från Big Rock Exploration […]

Pressmeddelande 2022-05 12

Delårsrapport januari till mars 2022 Sammanfattning av perioden januari till mars 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -887 Tkr (-10 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (0 Tkr). Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021. […]

Pressmeddelande 2022-05-05

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i ANR’s företrädesemission. ”Archelon Natural Resources har ett antal bolag i sin […]

Pressmeddelande 2022-05-04

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 A och TO1 B inleds i dag den 4 maj 2022 I dag, den 4 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 A och teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units […]

Pressmeddelande 2022-05-04

Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna […]

Pressmeddelande 2022-05-02

Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1 A och TO 1 B Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) har den 2 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,012 SEK […]