Category Archives: Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2021 11 18

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -3 201 Tkr (-1 952 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -2 734 Tkr (-1 706Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,008 […]

Pressmeddelande 2021-10-25

Företrädesemissionen i Archelon Natural Resources AB (publ) blev tecknad till 147,6 procent och bolaget tillförs cirka 9,16 MSEK genom företrädesemission. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER […]

Pressmeddelande 2021-10-15

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna hela sin pro rata i samband med Bolagets företrädesemission. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser teckna hela sin pro rata i samband med ANR:s företrädesemission. Styrelseordförande Patrik Perenius och VD Tore Hallberg meddelar att de utöver sina […]

Pressmeddelande 2021-10-06

Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemission DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen för Archelon Natural Resources AB (publ) […]

Pressmeddelande 2021-09-28

Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) har idag den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst […]

Pressmeddelande 2021-09-27

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,6 MSEK DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER […]

Pressmeddelande 2021-09-20

Archelon Natural Resources dotterbolag Goldore Sweden förvärvar Arc Mining med guldfyndigheten Gladhammar. Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (“Archelon Natural Resources” eller ”Bolaget”) har idag tillsammans med dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ), org nr 556971-1996 (“Goldore”) ingått ett avtal med M.B.Kylen Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Arc Mining AB (”Arc […]

Pressmeddelande 2021 08 19

Delårsrapport januari – juni 2021 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2 312 Tkr (-1 191 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -2 286 Tkr (-1 201 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr (-0,01 kr). Sammanfattning […]

Pressmeddelande 2021-06-17

Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag – Archelon Natural Resources AB Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ) (“Archelon”) ingick 2021-04-13 ett avtal (”Avtal”) med aktieägarna i Qlosr AB (”Säljarna”) om att förvärva samtliga aktier (”Aktierna”) i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling […]

Pressmeddelande 2021-06-01

Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”Archelon Natural Resources”) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021. Archelon Natural Resources affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa […]