Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2009-03-20 Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld

Balkan Resources – undersökningar visar betydande mängder guld.

Archelon Minerals dotterbolag Balkan Resources genomför för närvarande
en nyemission i syfte att starta provbrytning av guld i Serbien. Efter positiva
resultat i samband med 2008 års undersökningar har bolaget beslutat utöka
sina tillståndsområden. En ansökan har lämnats in till myndigheterna och
positivt svar förväntas de närmaste månaderna.
Tidigare beräkningar av det nya området, utförda av geologiska fakulteten vid
Belgrads universitet, visar att det finns betydande mängder alluvialt guld.
Snitthalten i de alluviala avlagringarna, vars volym är ca 30 miljoner m3, har
bedömts ligga på ca 0,3 g/m3, vilket betyder ca nio ton guld. Regionen är sedan
länge känd för sina rika mineralfyndigheter, främst guld och koppar.

Genom nyemissionen i Balkan Resources skapas möjlighet att visa de stora
mervärden som ligger i bolagets koncessioner. Befintliga aktieägare i Balkan
Resources har företräde och får teckna sju nya aktier på tio gamla.
Teckningskursen är 0,45 kr per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget 5,2 Mkr.

Även allmänheten inbjuds att delta i emissionen och kan teckna i poster om
10 000 aktier, dvs 4 500 kr per post. Aktieägarna i Archelon kommer att beviljas
viss förtur. Avstämningsdag för rätt att delta är den 20 mars 2009. Teckning sker
under perioden 26 mars – 9 april 2009.

Emissionen omfattar totalt 11 555 600 aktier med nominellt värde 0,04 kr per
aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 462 224 kr.

Efter genomförd emission planeras en listning av Balkan Resources aktie på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Emissionen administreras Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Anmälningssedlar, villkor och anvisningar samt informationsfolder
kommer att finnas tillgängliga i samband med första teckningsdagen på
bolagets hemsida www.balkanresources.se

För mer information vänligen kontakta Tore Hallberg, VD för Archelon Mineral AB,
eller Reijo Hämäläinen, VD för Balkan Resources AB. Tel 031-13 11 90
 

pdf 2009-03-20_pressmeddelande_emission_balkan_resources 20/03/2009,17:41 31.51 Kb


Bokslutskommuniké 2008

 • Positiva resultat i guldprojektet Solvik stärker områdets potential.
 • Dotterbolaget Balkan Resources testar utvinning av alluvialt guld i Serbien.
 • Finansoron sänker värdet på investeringar i råvarubolag.
 • Intressebolaget Trollhättan Mineral planerar för listning.
 • Byte av marknadsplats till AktieTorget den 1 december 2008.
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 539 Tkr (-4 812 Tkr), varav
  -4 036 Tkr (-1 375 Tkr) under fjärde kvartalet.

pdf archelon_mineral_bokslutskommunik_2008 110.70 Kb


Delårsrapport januari – september 2008

 • Lovande prospekteringsresultat i dotterbolaget Balkan Resources koncessioner i Serbien.
 •  Nya kärnborrhål samt häll- och moränprover visar på förlängning av guldmineraliseringen i Solvik. Ytterligare två nya fynd stärker områdets potential.
 • Koncernens resultat för perioden 497 Tkr (-3 437 Tkr).

pdf archelon_q3-2008 20/11/2008,12:53 158.52 Kb


Pressmeddelande 2008-11-20 Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

Archelon Mineral AB listas på AktieTorget

 
Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ) har beslutat att lista bolagets aktie på Aktietorget.

Sista handelsdag på Nordic MTF blir fredag 28 november 2008. Första handelsdag på AktieTorget blir måndagen den 1 december 2008. Bolagets aktie får kortnamnet ”ARCH B” på AktieTorget. En handelspost är 5 000 aktier.

I en kommentar säger VD Tore Hallberg: "byte av handelsplats till AktieTorget innebär att Archelon-aktien kommer att omfattas av regler för budplikt, informationskrav om närståendeaffärer och insynsregister. Det innebär ökad trygghet för våra aktieägare”. Vi ser fram emot att arbeta med AktieTorget och vill tacka NGM AB och Thenberg & Kinde Fondkommission AB för gott samarbete under den tid bolaget varit listat på Nordic MTF/Göteborgslistan."

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Tel 031-131190

pdf 2008-11-20_pressmeddelande_listbyte_aktietorget 20/11/2008,16:59


Delårsrapport januari - juni 2008

Nordic Iron Ore AB bildat för samarbete om järnmalm.
Ökad aktivitet i intressebolaget Trollhättan Mineral AB.
Guldprospekteringen i Solvik utvidgas med nya undersökningstillstånd.
Nyemission i dotterbolaget Balkan Resources genomförd utan fullteckning.
Koncernens resultat för perioden -600 Tkr (-2 398 Tkr).

Archelon_Q2-2008.pdf [Adobe Acrobat PDF - 143.29 KB]