Category Archives: Nyheter & Investor relations

Pressmeddelande 2020-05-14

Översikt perioden januari till mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr). Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr). Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019. Väsentliga händelser under första kvartalet Archelon har under perioden fortsatt […]

Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 maj […]

Pressmeddelande 2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019 Översikt perioden oktober till december • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr). • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr). Översikt perioden januari till december • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr […]

Pressmeddelande 2019-08-22

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 -Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr). -Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr). -Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr). -Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019 -Nettoomsättningen uppgick till […]

Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun. Goldore har bedrivit prospektering inom flera av bolagets olika undersökningstillstånd där särskilt projektområdet Grundfors tilldragit sig intresse. Grundfors är beläget 14 km från den gamla Bolidengruvan som enligt bergverkstatistik från SGU (Sveriges Geologiska […]

Pressmeddelande 2019-05-16

Delårsrapport januari – mars 2019 Översikt perioden januari till mars 2019 – Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr). – Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr). – Resultatet efter skatt uppgick till – 728 Tkr (-429 Tkr). – Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).     Väsentliga händelser under första kvartalet […]

Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj […]

ARCHELON AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Översikt perioden oktober till december -Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr). -Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr). -Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr). -Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr). Översikt perioden januari till december -Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr). -Rörelseresultatet uppgick till -2 […]

Pressmeddelande 2019-02-01

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Det fastställda värdet är 0,16 kr per utdelad aktie. Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade […]