Category Archives: Uncategorised

Aktiedata

Archelon agare 2016 12 30 b

 Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på  2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier.    Handel på AktieTorgetHandel i Archelons B-aktie påbörjades den 16 januari 2014.Aktienamn: Archelon B Kortnamn:  ALON B ISIN-kod:  SE0005594801 Handelspost:  1 aktie Aktier listade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på NASDAQ OMX (Stockholmsbörsen). Handeln […]

Delårsrapporter

pdf

Archelon_Q4-2016.pdf Archelon_Q3-2016.pdf Archelon_Q2-2016.pdf Archelon_Q1-2016.pdf Bokslutskommunike_2015.pdf Archelon_Q3-2015.pdf Archelon_Q2-2015.pdf Archelon_Q1-2015.pdf Bokslutskommunike_2014.pdf Archelon_Q3-2014.pdf Archelon_Q2-2014.pdf Archelon_Q1-2014.pdf Bokslutskommunike_2013.pdf Archelon_Q3-2013.pdf Archelon_Q2-2013.pdf Archelon_Q1-2013.pdf Bokslutskommunike_2012.pdf archelon_q3_2012.pdf archelon_q2_2012.pdf archelon_q1_2012.pdf Bokslutskommunike_2011_archelon_mineral archelon_q3-2011.pdf archelon_q2-2011.pdf archelon_q1-2011.pdf bokslutskommunik_2010_archelon_mineral_ab.pdf archelon_q3_2010.pdf archelon_q2-2010.pdf archelon_q1_2010.pdf archelon_bokslutskommuniké_2009.pdf archelon_q3-2009.pdf archelon_q2_2009.pdf archelon_q1-2009.pdf archelon_mineral_bokslutskommuniké_2008.pdf archelon_q3-2008.pdf Archelon_Q2-2008.pdf Archelon_Q1-2008.pdf Archelon_bokslutskommunike_2007.pdf Archelon_Q3-2007.pdf Archelon_Q2-2007.pdf Archelon_Q1-2007.pdf archelon_bokslutskommunike_2006.pdf  

Ägarintressen i råvarubolag

Archelon AB äger en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Största innehavet är per januari 2017 aktier i intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (publ), som är listat på marknadsplatsen NGM Nordic MTF. Handel i bolagets aktie inleddes den 16 december 2016 under symbolen NICK MTF. Tillgångarna består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i […]

Prospektering

Verksamheten är främst inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller, bland annat genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden. I ett senare prospekteringsskede görs i vissa fall även provborrningar.

Verksamhet

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade […]