På Archelons hemsida publiceras:

Periodisk ekonomisk information i form av kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar samt pressmeddelanden i samband med händelser av betydelse.

Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på 2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier.

 

 

 

Handel på NGM Nordic MTF
Handel på NGM Nordic MTF startade den 10 april 2017
Handel på AktieTorget 2014-01-16 till 2017-04-07
Aktienamn: Archelon B
Kortnamn:  ALON MTF B
ISIN-kod:  SE0005594801
Handelspost:  1 aktie

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet främst i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare.

NGM tillhandahåller marknadsplatsen Nordic MTF med daglig handel i den egna aktien. Listade bolag erhåller del av börsens intäkter från aktiehandeln och får därigenom ett ökat värde på bolaget. Den som vill köpa, sälja och följa kursutvecklingen kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Kurserna går att följa i realtid hos de flesta banker, internetmäklare och på hemsidor med finansiell information samt på www.ngm.se.

Den som önskar kan prenumerera på Archelons ekonomiska rapporter, nyheter och pressmeddelanden via beQuoted (www.bequoted.com).

Emission juni – juli 2020

Memorandum Archelon


Teaser Archelon

Bokslutskommuniké för 2019 lämnas den 13 februari 2020

Delårsrapport avseende första kvartalet 2020 lämnas den 14 maj 2020
Delårsrapport avseende andra kvartalet 2020 lämnas den 20 augusti 2020
Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 lämnas den 19 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021

Årsstämma planeras äga rum den 14 maj 2020