Aktieinformation

Handel i bolagets B-aktier är planerad att upptas på NGM NORDIC SME den 18 juni 2021 under kortnamnet ALONNR.

AK A

11 896 313

ISIN-kod SE0016101984

AK B

446 594 540

ISIN-kod SE0016101992

Totalt antal aktier:

458 490 853

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 11 maj 2023.

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 24 augusti 2023.

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 23 november 2023.

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.