Aktieinformation

Handel i bolagets B-aktier är planerad att upptas på NGM NORDIC SME den 18 juni 2021 under kortnamnet ALONNR.

AK A

11 896 313

ISIN-kod SE0016101984

AK B

446 594 540

ISIN-kod SE0016101992

Totalt antal aktier:

458 490 853

Delårsrapport avseende andra kvartalet 2021 lämnas den 19 augusti 2021
Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021 lämnas den 19 november 2021

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas den 17 februari 2022