Pressmeddelande 2021-05-04

Årsredovisning för Archelon AB Avvikelse i koncernresultat jämfört med bokslutskommuniké. Archelon AB (publ), (”Archelon”) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2020. Archelon har i sin årsredovisning för räkenskapsåret…

Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) senarelägger årsstämma Archelon AB (publ) (”Archelon”) planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021. Archelon har, som informerats…

Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB Archelon AB (publ) (“Archelon”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en…

Pressmeddelande 2021-02-16

Archelon AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner. Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020/2021…

Pressmeddelande 2021-02-02

Mangold Insight har släppt analys av Archelon AB (publ) Archelon AB (publ) (”Archelon” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget. För att läsa analysen i sin…

Pressmeddelande 2021-02-01

Rättelse: Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, TO 2020/2021 B1 samt TO 2020/2021 B2 Rättelsen avser felaktigt antal teckningsoptioner då teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B2…

Pressmeddelande 2021-01-27

Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext NOTC Akobo Minerals AB (publ), Akobo, listas på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen, torsdag den 28 januari 2021 med ticker kod ”Akobo”….

Pressmeddelande 2021-01-25

Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av…

Pressmeddelande 2021-01-21

Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och TO 2020/2021 B Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 21 januari 2021, fastställt kursen för utnyttjande av…

Pressmeddelande 2021-01-07

Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för teckningsoptioner av…

Pressmeddelande 2020-11-19

Delårsrapport koncern 1 januari – 30 september 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr . • Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr. • Resultatet efter skatt uppgick till -1 706…

Pressmeddelande 2020-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring…

Pressmeddelande 2020-08-20

Delårsrapport januari – juni 2020 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr)….

Pressmeddelande 2020-07-17

Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079…

Pressmeddelande 2020-06-22

Archelon offentliggör memorandum Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare…

Pressmeddelande 2020-06-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring av bolagsordning Stämman…

Pressmeddelande 2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa…

Pressmeddelande 2020-05-14

Översikt perioden januari till mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr). Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr). Resultat…

Pressmeddelande 2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019 Översikt perioden oktober till december • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr). • Resultatet efter skatt uppgick till -699…

Pressmeddelande 2019-08-22

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 -Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr). -Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr). -Resultatet efter skatt uppgick till -1 509…

Pressmeddelande 2019-05-16

Delårsrapport januari – mars 2019 Översikt perioden januari till mars 2019 – Nettoomsättningen uppgick till 3 Tkr (11 Tkr). – Rörelseresultatet uppgick till -727 Tkr (-405 Tkr). – Resultatet efter…

Pressmeddelande 2019-02-01

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Akobo Minerals AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ)….

Pressmeddelande 2018-11-21

Archelons intressebolag Goldore Sweden AB genomför nyemission Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) genomför en publik nyemission med teckningstid från den 22 november 2018 till den 7 december 2018. Goldore är…

Pressmeddelande 2018-11-08

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Bolaget”) har den 8 november 2018 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslut om utdelning…

Pressmeddelande 2018-08-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 28 augusti 2018 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslut om utdelning av…

Pressmeddelande 2018-08-23

Delårsrapport januari – juni 2018 Översikt perioden januari till juni 2018 – Nettoomsättningen uppgick till 121 Tkr (206 Tkr). – Rörelseresultatet uppgick till -1 060 Tkr (-1 739 Tkr). –…

Archelon AB kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2018-07-27  Archelon AB kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på…

Pressmeddelande 2018-07-12

Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 för aktieägarnas…

Pressmeddelande 2018-04-04

Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon Archelon AB meddelar härmed att det totala antalet aktier ökat med 27 995 066 till…

Pressmeddelande 2018-03-09

Offentliggörande av utfall företrädesemission Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd Den till ca 77 procent garanterade företrädesemissionen i Archelon AB (publ) om maximalt ca 5,2 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades…

Pressmeddelande 2018-02-28

Uppdatering kring aktiviteter Fokus på guld i kommande utdelningar Archelon AB tecknade 2017 avtal med norska Abyssinia Resources Development AS, ARD, innebärande bland annat att ARD med Archelons bistånd bildar…

Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december -Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr). -Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr). -Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr)….

Pressmeddelande 2018-02-02

Styrelsen i Archelon AB (publ) har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde. Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018…

Pressmeddelande 2017-10-17

Archelon har träffat avtal med norska Abyssinia Resources Development AS avseende ägarspridning av bolag med guldprojekt i Etiopien Abyssinia Resources Development AS, ARD AS, planerar att bilda ett svenskt aktiebolag,…

Halvårsrapport januari – juni 2017

Översikt perioden april – juni 2017 Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr) Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr) Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr) Resultat…

Pressmeddelande 2017-06-01

Kommuniké från årsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 1 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa...

Delårsrapport januari – mars 2017

Översikt perioden januari till mars 2017 Nettoomsättningen uppgick till 129 Tkr (308 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till -793 Tkr (-738 Tkr). Resultatet efter skatt uppgick till 2 816 Tkr (2 629…

Pressmeddelande 2017-03-22

Archelon byter listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Archelon AB:s ansökan om listning av bolagets B-aktier på NGM Nordic MTF. Sista handelsdag…

Pressmeddelande 2016-11-08

Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources AB har träffat avtalom kvittning av ca 80 procent av emissionskostnaderna.Den nyligen genomförda spridningsemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) tillförde bolaget 5 200 000…

Pressmeddelande 2016-09-15

Archelons dotterbolag Nickel Mountain Resources fattar beslut om spridningsemission Archelon AB (publ) förvärvade den 31 december 2015 99,64 procent av aktierna i Nickel Mountain Resources AB (publ), NMRAB. Detta bolag…

Pressmeddelande 2016-05-19

  Kommuniké från årsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 19 maj 2016 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.   Fastställande av årsredovisningStämman beslutade…

ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

pdf

Försäljning av aktier ger intäkter för fortsatt satsning på nickelprojektet Rönnbäcken. Antydan till stigande metallpriser höjer förväntningarna på positiv värdeutveckling i dotterbolaget Nickel Mountain Resources. Periodens resultat för koncernen uppgick…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

pdf

ARCHELON AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Förvärv av Europas största obearbetade nickelförekomst. Avveckling av aktieinnehav i bolag initierade av Archelon ger intäkter för nya satsningar. Koncernredovisning gäller från och med fjärde…

Pressmeddelande 2016-01-14

pdf

Archelon förvärvar nickelprojektet Rönnbäcken från Nickel Mountain Group.   Pressmeddelande_Archelon_2016-01-04.pdf   För ytterligare information kontakta:Tore Hallberg, vd Archelon ABTelefon: 031-131190, 0706 237390E-post: tore.hallberg@archelon.se

Delårsrapport januari – september 2015

pdf

Intressebolaget Orezone erhåller ytterligare undersökningstillstånd i Västerbottens fjällrand. Utvärdering av nya projekt för utdelning, bolagisering och notering fortskrider. Periodens resultat uppgick till -1 238 Tkr.     Archelon_Q3-2015.pdf

Halvårsrapport januari – juni 2015

pdf

Handel i intressebolaget Orezone inleddes den 22 juni 2015. Nya objekt utvärderas för att öka bolagets tillgångsmassa. Fortlöpande arbeten med syfte att bolagisera nytt projekt för utdelning. Periodens resultat uppgick…

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 21 maj 2015 hållit årsstämma i Göteborg,varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisningStämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagdårsredovisning. Vinstmedlen disponeras…

Delårsrapport januari – mars 2015

pdf

Emissionen i intressebolaget Orezone avslutad. Handelsstart på AktieTorget planeras till 28 maj 2015. Archelons ägarandel i guldprojektet Solvik såld till partnern Agnico Eagle med visst överskott. Nya projekt utvärderas för…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

pdf

Intressebolaget Orezone genomför nyemission våren 2015. Handelsstart på AktieTorget planeras påbörjas efter avslutad emission. Det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle Mines går vidare med nya prospekteringsinsatser i delägda guldprojektet Solvik. Orezone…

Pressmeddelande 2014-12-22

Svar från Skatteverket avseende Archelon AB:s utdelning av aktier i Orezone AB   Archelon AB har inför utdelningen av aktier i Orezone AB till Skatteverket anfört att värdet på de…

Pressmeddelande 2014-11-13

pdf

Sista dag för handel i Archelon AB inklusive rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Orezone AB är fredag den 14 november Vid en extra bolagsstämma den 10 november 2014…

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2014-11-10  För att skapa ett bredare ägande i dotterbolaget Orezone AB (publ) beslutades vid en extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) den 10 november 2014 om vinstutdelning till aktieägarna….

Halvårsrapport januari – juni 2014

pdf

  Nybildade dotterbolaget Orezone AB (tidigare Resolution Energy RE AB) övertar och utvidgar prospekteringsverksamheten. Undersökningstillstånd beviljat över ett potentiellt nickel-koboltprojekt i Bodens kommun. Ny styrelseledamot invald vid årsstämman i maj…

Stämmokommuniké – 2014-05-22

pdf

Kommuniké från årsstämma i Archelon AB Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 22 maj 2014 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stammokommunike_Archelon_AB_2014-05-22.pdf

Delårsrapport januari – mars 2014

pdf

• Nytt dotterbolag med fokus på prospektering.• Två nya ansökningar för undersökningstillstånd i Norrbotten.• Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014.• Periodens resultat uppgår till 422 Tkr. Archelon_Q1-2014.pdf…

Pressmeddelande 2014-04-04

Archelon bildar dotterbolag för prospektering med fokus på Sverige Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersöknings-tillstånd…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

pdf

Archelon AB delades ut till aktieägarna efter beslut på extra bolagsstämma i december 2013. Archelon AB listat på AktieTorget den 16 januari 2014. Nya portföljbolaget Interfox Resources AB borrar efter…

2013-11-22 Kallelse extrastämma Archelon

pdf

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2013 kl. 10.00 på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg.   2013-11-22_Kallelse_extrastamma_Archelon.pdf Fullmaktsformular.pdf För…

Pressmeddelande 2013-11-22

pdf

Archelon Mineral genomför garanterad företrädesemission och förvärvar oljeprojekt i Tomsk Archelon Mineral AB (publ) har undertecknat avtal avseende förvärv av ett bolag som innehar oljekoncessioner i Tomsk, Ryssland. Betalning skall…

Delårsrapport januari – september 2013

pdf

Inköpserbjudande gällande Archelons aktieinnehav i järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore inbringade ca 1,9 Mkr. Garanterad nyemission om 15 Mkr i portföljbolaget Gripen Oil & Gas. Första oljeborrningen på Gotland sedan 90-talet…

Pressmeddelande 2013-10-31

Utfall av Inköpserbjudande i Nordic Iron Ore Archelon Mineral AB har via ett Inköpserbjudande riktat till Archelons aktieägare samt allmänheten sålt aktier i järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB. Erbjudandet löpte…

Pressmeddelande 2013-10-14

Första dag att köpa in sig i Nordic Iron Ore Anmälningstiden för köp av aktier i Nordic Iron Ore AB börjar idag, måndag den 14 oktober 2013. Erbjudandet avser Archelons…

Pressmeddelande 2013-10-10

Archelon offentliggör Inköpserbjudande i Nordic Iron Ore Archelon offentliggör idag Inköpserbjudandet i Nordic Iron Ore samt anmälningssedlar. Dessa finns att tillgå på AktieTorgets, Archelons och Eminovas hemsidor. Styrelsen i Archelon…

Pressmeddelande 2013-07-18

Återbetalning av lån minskar Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore Archelon har under juli 2013 slutreglerat ett lån om 4 000 000 kronor. Lånet upptogs i december 2012,…

Delårsrapport januari – mars 2013

pdf

• Archelons projektbolag Gotland Oil listat på AktieTorget den 18 april. • Nyemission i Gotland Oil tillförde bolaget ca 7,5 Mkr före emissionskostnader. • Nordic Iron Ore rapporterar en dryg…

Pressmeddelande 2013-02-27

Gotland Oil genomför nyemission Gotland Oil AB planerar att under 2013 borra fyra till fem hål efter olja på Gotland. Bolaget har undersökningstillstånd på mer än 54 000 hektar över…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

pdf

• Guldprojektet Solvik går vidare efter omfattande fältarbeten. • Utdelning av aktier i intressebolaget Gotland Oil AB. • Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade…

Pressmeddelande 2013-01-16

Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna   Archelons intressebolag Nordic Iron Ore AB rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget…

Pressmeddelande 2012-12-21

Archelon Mineral fyller på kassan med 6 Mkr Archelon Mineral AB har sålt drygt 200 000 aktier i Nordic Iron Ore AB (”NIO”) genom ett optionsförfarande samt belånat ytterligare NIO-aktier….

Publiceringstillfällen

Delårsrapport för januari – mars 2016 lämnas torsdagen den 12 maj 2016. Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016. Delårsrapport för januari – september 2016…

Emissioner

  Emission juli – augusti 2009 »  Klicka här för att ladda ner Informationsmemorandum (pdf-fil 1,5 Mb).   Emission november 2006  »  Klicka här för att ladda ner Prospekt (pdf-fil…

Aktiedata

Archelon agare 2016 12 30 b

 Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på  2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier.    Handel på AktieTorgetHandel i Archelons B-aktie påbörjades den 16 januari 2014.Aktienamn:…

Årsredovisningar

pdf

 archelon_arsredovisning_2006  Archelon_arsredovisning_2007  archelon_mineral_arsredovisning_2008  archelon_arsredovisning_2009  Archelon_arsredovisning_2010 Archelon_arsredovisning_2011 Archelon_arsredovisning_2012 Archelon_arsredovisning_2013 Archelon_arsredovisning_2014 Archelon Årsredovisning_2015  

Delårsrapporter

pdf

Archelon_Q4-2016.pdf Archelon_Q3-2016.pdf Archelon_Q2-2016.pdf Archelon_Q1-2016.pdf Bokslutskommunike_2015.pdf Archelon_Q3-2015.pdf Archelon_Q2-2015.pdf Archelon_Q1-2015.pdf Bokslutskommunike_2014.pdf Archelon_Q3-2014.pdf Archelon_Q2-2014.pdf Archelon_Q1-2014.pdf Bokslutskommunike_2013.pdf Archelon_Q3-2013.pdf Archelon_Q2-2013.pdf Archelon_Q1-2013.pdf Bokslutskommunike_2012.pdf archelon_q3_2012.pdf archelon_q2_2012.pdf archelon_q1_2012.pdf Bokslutskommunike_2011_archelon_mineral archelon_q3-2011.pdf archelon_q2-2011.pdf archelon_q1-2011.pdf bokslutskommunik_2010_archelon_mineral_ab.pdf archelon_q3_2010.pdf archelon_q2-2010.pdf archelon_q1_2010.pdf archelon_bokslutskommuniké_2009.pdf archelon_q3-2009.pdf…