Pressmeddelande 2021-01-07

Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för teckningsoptioner av…

Pressmeddelande 2020-11-19

Delårsrapport koncern 1 januari – 30 september 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr . • Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr. • Resultatet efter skatt uppgick till -1 706…

Pressmeddelande 2020-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring…

Pressmeddelande 2020-08-20

Delårsrapport januari – juni 2020 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr)….

Pressmeddelande 2020-07-17

Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079…

Pressmeddelande 2020-06-22

Archelon offentliggör memorandum Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare…

Pressmeddelande 2020-06-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring av bolagsordning Stämman…

Pressmeddelande 2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa…