Pressmeddelande 2023 02 16

ARCHELON Natural Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Sammanfattning koncern rapportperioden 1 januari – 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -3 894…

Pressmeddelande 2023-02-10

Archelon Natural Resources dotterbolag Archelon REE har ansökt om nya undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade sommaren 2022 ett helägt dotterbolag Archelon REE AB (publ) (”AREE”) eller (”Bolaget”)…

Pressmeddelande 2022-07-07

Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade i maj 2022 ettdotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”),…

Pressmeddelande 2022-05 12

Delårsrapport januari till mars 2022 Sammanfattning av perioden januari till mars 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr). • Resultatet…

Pressmeddelande 2022-05-05

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin…

Pressmeddelande 2022-05-04

Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets…

Pressmeddelande 2022-04-19

Archelon Natural Resources AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs. Idag den 19 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 A och…

Pressmeddelande 2022-04-11

Kallelse till årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (”Bolaget” eller ”Archelon”) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022…