Pressmeddelande 2022-07-07

Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR”) bildade i maj 2022 ettdotterbolag, Archelon REE AB (publ) (”AREE”),…

Pressmeddelande 2022-05 12

Delårsrapport januari till mars 2022 Sammanfattning av perioden januari till mars 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr). • Resultatet…

Pressmeddelande 2022-05-05

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin…

Pressmeddelande 2022-05-04

Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), (”ANR”) eller (”Bolaget”) har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets…

Pressmeddelande 2022-04-19

Archelon Natural Resources AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs. Idag den 19 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 A och…

Pressmeddelande 2022-04-11

Kallelse till årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 (”Bolaget” eller ”Archelon”) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022…

Pressmeddelande 2022 02 17

ARCHELON Natural Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 Sammanfattning av perioden oktober till december 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr. • Rörelseresultatet uppgick till -648 Tkr. • Resultatet efter skatt…

Pressmeddelande 2022-01-25

Archelon Natural Resources AB har erhållit undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i Västmanlands län. Archelon Natural Resources AB (publ), (”Bolaget”), ansökte hos Bergsstaten om undersökningstillstånd för…