Pressmeddelande 2021-06-17

Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag – Archelon Natural Resources AB Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ)…

Pressmeddelande 2021-06-01

Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”Archelon Natural Resources”) har erhållit villkorat godkännande för…

Pressmeddelande 2021-05-25

Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ) Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ)…

Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) senarelägger årsstämma Archelon AB (publ) (”Archelon”) planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021. Archelon har, som informerats…

Pressmeddelande 2021-04-13

Archelon AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Qlosr AB Archelon AB (publ) (“Archelon”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en…

1 2 9