Publiceringstillfällen

Delårsrapport för januari – mars 2016 lämnas torsdagen den 12 maj 2016. Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016. Delårsrapport för januari – september 2016…

Emissioner

  Emission juli – augusti 2009 »  Klicka här för att ladda ner Informationsmemorandum (pdf-fil 1,5 Mb).   Emission november 2006  »  Klicka här för att ladda ner Prospekt (pdf-fil…

Aktiedata

 Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på  2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier.    Handel på AktieTorgetHandel i Archelons B-aktie påbörjades den 16 januari 2014.Aktienamn:…

Årsredovisningar

 archelon_arsredovisning_2006  Archelon_arsredovisning_2007  archelon_mineral_arsredovisning_2008  archelon_arsredovisning_2009  Archelon_arsredovisning_2010 Archelon_arsredovisning_2011 Archelon_arsredovisning_2012 Archelon_arsredovisning_2013 Archelon_arsredovisning_2014 Archelon Årsredovisning_2015  

Delårsrapporter

Archelon_Q4-2016.pdf Archelon_Q3-2016.pdf Archelon_Q2-2016.pdf Archelon_Q1-2016.pdf Bokslutskommunike_2015.pdf Archelon_Q3-2015.pdf Archelon_Q2-2015.pdf Archelon_Q1-2015.pdf Bokslutskommunike_2014.pdf Archelon_Q3-2014.pdf Archelon_Q2-2014.pdf Archelon_Q1-2014.pdf Bokslutskommunike_2013.pdf Archelon_Q3-2013.pdf Archelon_Q2-2013.pdf Archelon_Q1-2013.pdf Bokslutskommunike_2012.pdf archelon_q3_2012.pdf archelon_q2_2012.pdf archelon_q1_2012.pdf Bokslutskommunike_2011_archelon_mineral archelon_q3-2011.pdf archelon_q2-2011.pdf archelon_q1-2011.pdf bokslutskommunik_2010_archelon_mineral_ab.pdf archelon_q3_2010.pdf archelon_q2-2010.pdf archelon_q1_2010.pdf archelon_bokslutskommuniké_2009.pdf archelon_q3-2009.pdf…

Finansiell information

Finansiell information På Archelons hemsida publiceras: Kvartalsrapporter Bokslutskommuniké Årsredovisning Pressmeddelanden i samband med händelser av betydelse Aktieägarbrev med information om bolagets projekt, oregelbunden utgivning

Kontakt

Archelon AB Södra Allégatan 13 413 01 Göteborg Tel 031-13 11 90  E-mail: info@archelon.se Tore Hallberg, VD Archelon AB E-mail: tore.hallberg@archelon.se Tel 031-13 11 90 Mobil 0706-23 73 90

Ägarintressen i råvarubolag

Archelon AB äger en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Största innehavet är per januari 2017 aktier i intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (publ), som är listat på marknadsplatsen NGM Nordic…

Prospektering

Verksamheten är främst inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller, bland annat genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de…

Verksamhet

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i…

Bolagsordning

Archelon AB (publ), org nr 556870-46532015-05-21  §1 FirmaBolagets firma är Archelon AB (publ).  §2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Göteborg.  §3 VerksamhetBolaget skall ha till föremål för sin verksamhet…