Pressmeddelande 2021-02-02

Mangold Insight har släppt analys av Archelon AB (publ) Archelon AB (publ) (”Archelon” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget. För att läsa analysen i sin…

Pressmeddelande 2021-01-27

Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext NOTC Akobo Minerals AB (publ), Akobo, listas på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen, torsdag den 28 januari 2021 med ticker kod ”Akobo”….

Pressmeddelande 2021-01-07

Archelon AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Idag den 7 januari 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 A och för teckningsoptioner av…

Pressmeddelande 2020-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har den 31 augusti 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring…

Pressmeddelande 2020-07-17

Archelons företrädesemission tecknad till 163 procent Den 14 juli 2020 avslutades teckningsperioden i Archelon AB (publ):s (”Archelon” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 104 613 531 Units (varav 2 974 079…

Pressmeddelande 2020-06-22

Archelon offentliggör memorandum Den 11 juni 2020 fattade extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) beslut om att genomföra nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare…

Pressmeddelande 2020-06-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 11 juni 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Ändring av bolagsordning Stämman…

Pressmeddelande 2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Archelon Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade fastställa…