Pressmeddelande 2021-10-15

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna hela sin pro rata i samband med Bolagets företrädesemission. Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersoner…

Pressmeddelande 2021-10-06

Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemission DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,…

Pressmeddelande 2021-09-28

Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller…

Pressmeddelande 2021-06-17

Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag – Archelon Natural Resources AB Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ)…

Pressmeddelande 2021-06-01

Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME Archelon Natural Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”Archelon Natural Resources”) har erhållit villkorat godkännande för…

Pressmeddelande 2021-05-25

Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ) Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ)…