Ägarintressen i råvarubolag

Archelon AB äger en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Största innehavet är per januari 2017 aktier i intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (publ), som är listat på marknadsplatsen NGM Nordic…

Prospektering

Verksamheten är främst inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller, bland annat genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de…

Verksamhet

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Även direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god görs i vissa fall. I anslutning till investeringsverksamheten bedrivs prospektering i…

Bolagsordning

Archelon AB (publ), org nr 556870-46532015-05-21  §1 FirmaBolagets firma är Archelon AB (publ).  §2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Göteborg.  §3 VerksamhetBolaget skall ha till föremål för sin verksamhet…