PM ANR Förtydligande information slutlig 2021-06-17